Yoga verlicht reuma, al na 2 maanden effect!

Oefening4ZwartWit

Reumapatienten die 3 keer per week een uur aan yoga doen hebben minder pijn, lopen beter en voelen zich minder somber. Zo luidt de conclusie uit een onderzoek dat aan de Canadese universiteit van McGill werd uitgevoerd onder 75 patiënten. De proefpersonen kregen de yoga gedurende 8 weken aangeboden. Na 9 maanden werd nog een laatste meting gedaan en ook toen waren er nog positieve effecten aantoonbaar.

Lees hier het het hele artikel in het internationale Journal of Rheumatology:

http://www.jrheum.org/content/42/7/1194.abstract

Wetenschap: Stress verlagen bij kanker helpt!

Een nieuwe studie van de Monash University in Australië naar de effecten van langdurige stress bij kanker heeft aangetoond dat stress het makkelijker maakt voor kankercellen om zich door het lichaam te verspreiden en zich naar nieuwe organen uit te zaaien.

Kanker zaait zich op twee manieren uit in het lichaam: door de bloedvaten of via het lymfestelsel, dat uit lymfevaten en lymfeklieren bestaat, die overal in het lichaam infecties bestrijden en de lymfevloeistof zuiveren.

Het was al bekend dat stresshormonen de vorming van bloedvaten bevorderen. Dat betekent dat kankercellen er veel makkelijker door kunnen en meer vluchtwegen in het lichaam tot hun beschikking hebben.

Naast het bevorderen van de vorming van bloedvaten blijken stresshormonen nu ook het lymfestelsel te beïnvloeden. In het onderzoek werd een groep muizen met kanker langdurig aan stress blootgesteld. Deze muizen werden vergeleken met een groep muizen met kanker zonder extra blootstelling aan stress. Bij de gestreste muizen zaaide de kanker sneller uit dan bij hun ontspannen soortgenoten. Dat komt doordat het stresshormoon adrenaline het sympathische zenuwstelsel activeert, waardoor het lymfestelsel op volle toeren gaat draaien. Daarnaast veroorzaakt adrenaline een fysieke verandering van de lymfevaten, die ervoor zorgt dat de kankercellen van tumoren zich sneller door het lichaam kunnen verspreiden.

Het lijkt dus zinnig om tijdens de behandeling van kanker het adrenaline gehalte in het lichaam laag te houden. Dit kan op verschillende manieren.  YBSR, Yoga Based Stress Reduction, is een relatief eenvoudige en goedkope manier voor patiënten om de stress die het ziek zijn op zichzelf al met zich meebrengt, te verlagen en de adrenaline productie te verminderen.

In een aantal ziekenhuizen in Nederland wordt in het kader van een ander wetenschappelijk onderzoek  al met de YBSR methode gewerkt bij vrouwen met borstkanker. De bevindingen uit het Australische onderzoek vormen ons inziens een extra pleidooi voor het gebruik van YBSR ter ondersteuning van  de reguliere behandeling bij kanker.

Link naar het Australische onderzoek

 

Wetenshap: Yoga helpt bij hartritmestoornis

CVGK.nl logo diapDe website Cardiovasculaire Geneeskunde (CVGK) publiceerde deze week een persbericht van de European Society of Cardiology (ESC) over een wetenschappelijke studie naar de invloed van yoga op de kwaliteit van leven, de bloeddruk en de hartslag bij patiënten met hartritmestoornissen, gepubliceerd in het European Journal of Cardiovascular Nursing.

Uit dit gerandomiseerde onderzoek blijkt dat yoga de kwaliteit van leven in patiënten met paroxysmaal atriumfibrilleren (AF) verbetert, en daarbij de hartslag en bloeddruk verlaagt.

Patiënten namen 12 weken lang elke week in het ziekenhuis deel aan een yogasessie van een uur onder leiding van een ervaren yogadocent.

Na 12 weken scoorde de yogagroep  hoger op mentale gezondheid, had een lagere hartslag, en lagere bloeddruk dan de controlegroep.

Lees het hele artikel op de site van CVGK:

http://www.cvgk.nl/d/2665/yoga-verbetert-kvl-bloeddruk-en-hartslag-in-patienten-met-atriumfibrilleren

Yoga en stress reductie

 

 

weblogo3

Toen yoga duizenden jaren geleden voor het eerst beoefend werd, kon men nog niet verklaren hoe en waarom het heilzaam was, men wist gewoon dat het werkte.
Tegenwoordig kunnen we ons tot de wetenschap wenden om te verklaren waarom yoga ons helpt stress te verminderen.

Wat doet stress met ons lichaam?

Ons centrale zenuwstelsel bestaat uit verschillende delen. Eén daarvan is ons autonome zenuwstelsel, dat onze interne organen en processen bestuurt. We denken daar verder niet bij na en kunnen de autonome processen niet met onze wil beïnvloeden.
Het autonome zenuwstelsel bestaat ook weer uit twee delen, het sympatische en parasympatische deel.
Het sympatische deel treedt in werking bij gevaar en wordt ook wel de “vlucht- of vechtrespons” genoemd. Als er gevaar dreigt of als je in een noodsituatie verkeert is deze respons heel nuttig. Je lichaam maakt grote hoeveelheden stresshormonen aan, zoals adrenaline en cortisol. Deze hormonen zetten je hele systeem op scherp en stellen je in staat om te vluchten, te vechten of te bevriezen al naar gelang de situatie. Als er echter geen acuut gevaar dreigt, maar je gestrest bent doordat je bijvoorbeeld te druk bent op het werk, ruzie met je partner hebt, financiële problemen hebt, enzovoort, dan kan die overmatige productie van stresshormonen tot allerlei lichamelijke en mentale problemen leiden. Het verzwakt je immuunsysteem, zodat je vatbaarder wordt voor van alles en nog wat. Daarbij zijn hoge bloeddruk, maagklachten, hartkloppingen, hyperventilatie, slapeloosheid, hoofdpijn, rug- en schouderpijn, prikkelbaarheid, somberheid en uiteindelijk zelfs totale burnout,  veel voorkomende gevolgen van langdurige stress.

Stress reduceren

Voor een gezond functionerend gestel zou je niet meer dan 2 tot 5% van al je tijd mogen doorbrengen in de “vlucht-of vechtrespons”. De andere 95 tot 98% van je tijd heb je nodig om weer te herstellen, je systeem de rust te geven die het nodig heeft om alle processen in je lichaam goed te kunnen laten verlopen. Dat doe je met het tweede deel van je autonome zenuwstelsel, het parasympatische deel, ook wel de “herstelrespons” genoemd.
Ga voor jezelf maar eens na, verkeer je minstens 95% van al je tijd in de herstelmodus? Voor de meeste mensen geldt dat ze te veel tijd doorbrengen in de vlucht- of vechtmodus, te veel stresshormonen produceren en te weinig kunnen herstellen. Langzaam  put je zo je systeem steeds meer uit en klachten zijn dan onvermijdelijk het gevolg.
Het probleem is dat deze processen zich buiten onze wil om voltrekken. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het parasympatische deel van ons autonome zenuwstelsel vaker “aangezet” wordt en  we meer tijd gaan doorbrengen in de herstelmodus?

Daarbij kunnen technieken uit de  yoga ons helpen. Het diafragma, of wel het middenrif genoemd, is een spier die we in rust gebruiken om diep naar onze buik te ademen. Als we gestrest zijn, gebruiken we het middenrif niet. De vlucht- en vechtrespons zorgt ervoor dat we  snel, hoog en oppervlakkig ademen.
Dit gebeurt zonder dat we erbij nadenken, maar als we willen kunnen we onze ademhaling controleren. (Zoals je bijvoorbeeld je adem in kunt houden als je onder water bent.) In de yoga worden ademhalingstechnieken gebruikt die ons  helpen onze adem zo te beheersen dat we weer uit de vecht- of vluchtrespons kunnen komen en de herstelrespons geactiveerd wordt. Eén van die technieken is het bewust gebruiken van ons middenrif tijdens de ademhaling, zodat we diep en rustig kunnen ademen. Daarmee geven we ons systeem het sein dat het gevaar is geweken. De aanmaak van stresshormonen kan worden gestaakt en we kunnen weer gaan werken aan herstel in de herstelmodus.

YBSR, Yoga Based Stress Reduction

Door langdurige stress is het middenrif vaak lang inactief. Om het weer goed te laten werken wordt in de YBSR, Yoga Based Stress Reduction, gewerkt met oefeningen die speciaal gericht zijn op het trainen van het middenrif en het maken van ruimte in bovenrug,  borst en buik om een gezonde manier van ademen mogelijk te maken. Naast de middenrif ademhaling maakt YBSR gebruik van aanvullende ademhalingstechnieken om het parasympatische deel van het autonome zenuwstelsel te activeren. Verder wordt gekeken naar waar de stress zich vastzet in je lichaam. Dat is voor iedereen weer anders en met eenvoudige lichamelijke oefeningen wordt ook weer meer ruimte in je lijf gemaakt. Je hoeft daarvoor echt geen slangenmens te zijn en ook niet te worden!

 

 

 

Brits onderzoek effecten van yoga op weerbaarheid tegen werkstress

De conclusie uit dit Britse  wetenschappelijke onderzoek, gedaan onder medewerkers van een Britse universiteit luidt:
De resultaten tonen aan dat zelfs een kort yoga programma effect heeft op het vergroten van emotioneel welzijn en weerbaarheid tegen stress op het werk. We raden werkgevers dan ook aan te overwegen om medewerkers yoga lessen aan te bieden.

In dit onderzoek werd dezelfde vorm van yoga gebruikt als waarop de YBSR methode grotendeels gebaseerd werd, Dru Yoga

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20369218

Wetenschappelijk onderzoek YBSR bij borstkanker

Het Instituut voor Stressreductie te Harderwijk is in november 2012 gestart met een groot wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Yoga Based Stress Reduction op de kwaliteit van leven van vrouwen met borstkanker die een chemo behandeling ondergaan. Het instituut werkt hierbij samen met het St Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk, het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis te Bilthoven en het Flevo Ziekenhuis in Almere. Het Louis Bolk Instituut te Driebergen draagt zorg voor de wetenschappelijke kant van de zaak. Het Instituut voor stressreductie voor de wekelijkse YBSR interventie in beide ziekenhuizen. Dit alles werd mogelijk gemaakt met subsidie van Pink Ribbon.

De YBSR training die aan de doelgroep wordt aangeboden is er vooral op gericht stress en vermoeidheid te verminderen, zodat de patiënten in optimale conditie gebracht worden om de chemo behandeling zijn werk te laten doen en de bijwerkingen zoveel mogelijk te beperken.
De training wordt wekelijks aangeboden in een sessie van 5 kwartier, gedurende 3 maanden en vindt plaats in het ziekenhuis zelf.
Lopende het onderzoek, dat nog voortduurt tot november 2016, kunnen er begrijpelijkerwijs geen harde uitspraken over de resultaten worden gedaan. Wel kunnen we vaststellen dat deelneemsters enthousiast zijn en het een ander aan zouden raden om een YBSR training te doen als onderdeel van de behandeling.

Eind 2016 hopen we de eerste resultaten naar buiten te kunnen brengen. We houden u zeker op de hoogte!

pinkribbonlogo         logo_lbi  stjansdallogo-monro voorgevel-fz